Comarch ERP XL

Comarch ERP XL program gotowy na RODO i JPK

Comarch ERP XL to rozbudowany funkcjonalnie system informatyczny klasy ERP, który charakteryzuje się elastyczną budową modułową. Funkcjonalności systemu zgrupowane są w kilkunastu współpracujących z sobą obszarach (produkcja, sprzedaż, księgowość, analizy bi, serwis, CRM, kadry i płace, środki trwałe, zarządzanie procesami, sprzedaż mobilna). Optymalna konfiguracja i ilość modułów dobierana jest na podstawie wnikliwej analizy potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy.

Oprócz wersji serwerowej system dostępny jest również w modelu SaaS (Software as a Service), w którym Comarch ERP XL jest oferowany za pośrednictwem zdalnego dostępu internetowego.

Comarch ERP XL

Dzięki możliwości swobodnej rozbudowy o kolejne moduły wraz z rozwojem przedsiębiorstwa Comarch ERP XL to najczęściej kupowany systemem klasy ERP w Polsce. Obecnie ponad 5000 przedsiębiorstw z różnych branż używa ERP XL

Comarch ERP XL to doskonałe oprogramowanie do produkcji

Od technologii, przez planowanie, po realizację i rozliczenie – system do zarządzania produkcją

Zarządzasz firmą produkcyjną? Bez względu na to, czy zajmujesz się produkcją seryjną, czy jednostkową, dyskretną lub procesową, prowadzisz działalność projektową lub realizujesz prostą kompletację, oferujemy Ci narzędzia dostosowane do Twoich potrzeb.

Dzięki temu, że Comarch ERP XL spełnia najwyższe standardy możliwe jest także usprawnienie procesów okołoprodukcyjnych, istotnych dla samej produkcji, jak choćby zapewnienie na czas dostępności surowców czy półproduktów lub też, w odpowiednim momencie, informacja o ich braku.

Możliwości:

 • Definiowanie technologii
 • Konfigurowanie produktu
 • Harmonogramowanie produkcji
 • Realizacja i rozliczenie
 •  Realizacja produkcji, nadzór i raportowanie

COMARCH ERP XL - Produkcja

Comarch ERP XL dla hurtowni i sklepów

Dzięki możliwości obsługi magazynu wysokiego składowania, mobilnych magazynierów, modułów dla kierowników sprzedaży i przedstawicieli handlowych, CRM. Comarch ERP XL mobilny zyskujesz pełne wsparcie procesów z obszaru handlu i dystrybucji, zarówno od strony sprzedażowej (realizacja transakcji, wiele dostępnych kanałów prowadzenia sprzedaży, obsługa za pośrednictwem sieci detalicznej), jak i od strony zakupowej (zarzadzanie procesami i dokumentami zakupu).

Umów się na spotkanie i zobacz jak pracuje się z ERP XL lub Comarch ERP Optima: tel 668801391

Możliwości:

 • Różne scenariusze sprzedaży
 • Od zapytania do faktury
 • Swobodny obrót towarami z zagranicy
 • CRM – tworzenie bazy o klientach
 • Zarządzanie pracą zespołów sprzedażowych
 • Mobilna sprzedaż

Comarch ERP XL mobilna sprzedaż

Finanse i księgowość

Obszar finansowo-księgowy to o wiele więcej, niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych.

Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz narzędzie, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy, na bazie danych finansowo-księgowych.

Możliwości:

 • Obsługa księgowa zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Monitoring kosztów
 • VAT pod kontrolą
 • Szeroka paleta form płatności
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Wielowalutowość
 • Środki trwałe, amortyzacja, WNiP
 • Program gotowy na RODO
 • Dynamiczne raportowanie BI i zestawienia

Comarch ERP XL Kadry i płace

Szukasz sposobów na usprawnienie procesów kadrowo-płacowych? A może planujesz redukcję kosztów zewnętrznej obsługi kadrowo-płacowej poprzez przejęcie tych zadań przez zasoby wewnętrzne? W obu przypadkach możesz polegać na pomocy profesjonalnego narzędzia kadrowo-płacowego będącego w pełni integralną częścią systemu ERP.

Comarch ERP XL Kadry i Płace

Pełne wsparcie kadrowo-płacowe
 • Obsługa pełnego procesu kadrowo-płacowego – od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń,
 • Wsparcie definiowania elementów wynagrodzeń, uzależniania ich wysokości od czasu pracy, nieobecności lub stażu pracy,
 • Przygotowanie wypłaty gotówkowej i przelewów na rachunki bieżące pracowników,
 • Automatyczna informacja o kosztach wynagrodzeń.
 • Stałe dostosowywanie do pojawiających się zmian prawnych.

Wdrożenie nowych programów do zarządzania przedsiębiorstwem jest prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Należy pamiętać, że dobre wdrożenie wpływa na kondycję całej firmy. Od wdrożenia zależy czy spełnią się związane z zakupem oprogramowania założenia.

Comarch ERP XL to także:

 • e-commerce – umożliwia Twojemu biznesowi wielokanałową sprzedaż ukierunkowaną na klintów indywidualnych jak i biznesowych B2B
 • obsługa obiegu dokumentów i konfiguracja zgodnie z polityką bezpieczeństwa
 • serwisy i remonty – serwis wyrobów własnych sprzedanych klientom w ramach obsługi posprzedażowej jak również w obrębie przedsiębiorstwa (np. utrzymanie ruchu)
 • BI kompleksowy controlling – zawsze aktualne informacje na temat działalności przedsiębiorstwa

Comarch ERP XL controlling

MH planuje wdrożenia w porozumieniu z klientem  w oparciu o swoje długoletnie doświadczenia.

MH jest autoryzowanym Partnerem Comarch. Zapewniamy serwis i fachowe doradztwo z zakresu nabywania i wdrażania. Sprzedajemy: Comarch ERP Optima, Comarch Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum, Comarch RETAIL, iBard, iFaktury24, iSklep24.

Planowanie, realizacja i opieka po sprzedaży składają się na pełne zadowolenia klienta z systemu.

zapraszam do kontaktu: http://www.https://mh-informatyka.pl/kontakt