Comarch KSEF – krajowy system e-faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF): gotowe rozwiązania dla firm

Już od lipca 2024 korzystanie z KSeF stanie się obowiązkowe dla większości firm w Polsce.

Wejście w życie tego obowiązku to dla większości przedsiębiorstw prawdziwa rewolucja w fakturowaniu, dlatego już teraz oprogramowanie Comarch jest gotowe na wsparcie firm w procesie wymiany danych z Krajowym Systemem e-Faktur.

Obowiązek e-fakturowania w Polsce od 2024!

Krajowy System e-Faktur działa w Polsce już od 1 stycznia 2022 r. i pozwala na dobrowolną wymianę faktur ustrukturyzowanych. KSeF umożliwia podatnikom przesyłanie danych, a także wystawianie, odbieranie, przechowywanie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych w transakcjach między podmiotami.

Od 1 lipca 2024 r. obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych z wykorzystaniem KSeF będzie obejmował podatników VAT, którzy mają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce. W praktyce więc będą to krajowe i zagraniczne dostawy towarów oraz świadczenie usług pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), a także na rzecz władz publicznych (B2G).

Faktury wystawiane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (B2C) są wyłączone z e-fakturowania.

Obowiązek wystawiania faktur elektronicznych w KSeF przez podatników zwolnionych z VAT wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2025.

Integracja z KSeF dla każdej firmy

Przygotuj firmę na KSeF

Przedstawiamy najważniejsze i aktualne informacje o nowym obowiązku dla polskich firm oraz nasze dotychczasowe doświadczenia związane z Krajowym Systemem e-Faktur.

W czasie webinaru 19 grudnia 2024 pokazaliśmy, jak prosta i intuicyjna może być obsługa e-faktur w systemach Comarch ERP, a także jak Comarch EDI odpowiada na wyzwania największych firm w zakresie KSeF. Rozwiązania Comarch zintegrowane są już z KSeF i posiadają szereg funkcjonalności umożliwiających komunikację z systemem, w tym oczywiście uwierzytelnienie oraz wysyłka i odbiór e-faktur.

Comarch ksef korzyści

akie są korzyści związane z KSeF?

  • Skrócony termin na zwrotu podatku VAT (z 60 do 40 dni)
  • Wprowadzenie jednego standardu faktury i tym samym ograniczenie błędów na dokumentach
  • Zamiana dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe – nie będzie potrzebne wysyłanie faktur pocztą lub jako załącznik e-maila
  • Zwiększenie szybkości wymiany danych w kontaktach między kontrahentami oraz wzajemnych rozliczeń – wystawiona faktura ustrukturyzowana będzie udostępniona odbiorcy praktycznie w czasie rzeczywistym, co wpłynie na większą automatyzację procesów księgowych
  • Brak duplikatu faktur – nie ma możliwość zagubienia lub zniszczenia faktury
  • Wgląd w ścieżkę obiegu faktury – pewność, że dotarła do kontrahenta
  • Ujednolicony sposób korygowania danych – błędy na fakturach przesłanych do KSeF będą mogły być poprawione wyłącznie poprzez faktury korygujące, znikną noty korygujące
  • Brak obowiązku archiwizowania faktur papierowych – faktury ustrukturyzowane będą przechowywane i archiwizowane w KSeF przez 10 lat, nie ma konieczności przechowywania faktur w odrębnych systemach informatycznych przedsiębiorców

Zadzwoń aby zamówić KSEF dla Comarch ERP Optima

Biuro MH: 943423205

Zamówienia: 508679523