e-sprawozdania Comarch

e-sprawozdania comarch

e-sprawozdania Comarch

Comarch e-Sprawozdania to narzędzie które umożliwia przygotowanie i wysłanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, czyli w formie pliku XML.W tej wersji aplikacji umożliwiamy składanie sprawozdań na wzorach przewidywanych dla dużych i małych jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń, czyli zgodnie z załącznikami nr 1 oraz nr 5 Ustawy o Rachunkowości.

Aby sprawozdanie finansowe było prawidłowo przygotowane, niezbędny jest system ERP, który powoli przygotować i wyeksportować zestawienia księgowe (bilans, rachunek zysków i strat czy cash flow) oraz dedykowana aplikacja zintegrowana z modułami finansowo-księgowymi oprogramowania. Na podstawie zebranych danych aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwi wygenerowanie sprawozdania finansowego zgodnego ze wzorcem Ministerstwa Finansów. Taki dokument będzie zawierać zestawienie finansowe oraz informacje opisowe jak np. stosowana polityka rachunkowości czy informacje o zobowiązaniach warunkowych i zabezpieczeniach na majątku przedsiębiorstwa. Dodatkowo oprogramowanie będzie archiwizować sprawozdania z poprzednich lat, do których użytkownik będzie mieć stały dostęp, aby na ich podstawie przygotowywać nowe dokumenty. Wbudowana funkcjonalność pozwoli generować pliki do wydruku oraz zarządzać wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem.

– Do przygotowania e-sprawozdania nie wystarczy sam system ERP, ponieważ program nie zawiera wszystkich potrzebnych danych. Część z nich musi być uzupełniona ręcznie przez użytkownika. Aplikacja Comarch e-Sprawozdania usprawni ten proces ponieważ także te dodatkowe informacje należy przekształcić i utrzymywać w postaci wymaganej przez ministerstwo

Aplikacja umożliwia utworzenie pełnego sprawozdania finansowego składającego się z:
  • wprowadzenia do sprawozdania finansowego
  • bilansu
  • rachunku zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym)
  • zestawienie zmian w kapitale własnym
  • rachunku przepływów pieniężnych (w wariancie pośrednim lub bezpośrednim)
  • ustrukturyzowanej kalkulacji podatku dochodowego
  • pozostałych not i objaśnień
e-sprawozdania Comarch
e-sprawozdanie finansowe
Wkrótce będę dostępne nowe funkcjonalności, z których może skorzystać każdy, kto zdecyduje się na zakup aplikacji. Mowa m.in. o:
  • kolejnych wzorach sprawozdań finansowych (dla jednostek mikro oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych)
  • zarządzaniu podpisami pod sprawozdaniem
  • możliwości budowy sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni
Dla użytkowników Comarch ERP Optima aplikacja e-Sprawozdania dostępna jest w cenie 650zł netto. Skontaktuj się z nami handel@mh-informatyka.pl

Dla użytkowników Comarch ERP Optima w wersji Biuro Rachunkowe aplikacja e-Sprawozdania dostępna jest w cenie 950zł netto. Skontaktuj się z nami handel@mh-informatyka.pl

e-sprawozdanie Comarch

WYMAGANIA

Comarch e-Sprawozdania może działać samodzielnie, nie wymaga współpracy z systemami Comarch ERP

Koszt dla klientów, którzy nie posiadają programu Optima wynosi 1500,00 zł netto

e-Sprawozdania finansowe: szkolenie online z programu do elektronicznych sprawozdań finansowych