Mobilny Sprzedawca

MH-Informatyka wdrażamy Comarch Mobilny Sprzedawca dla Comarch Optima CDN XL Altum Koszalin

Mobilny Sprzedawca

COMARCH MOBILNY SPRZEDAWCA NA COMARCH OPTIMA COMARCH ALTUM COMARCH CDN XL

Nowa wersja Comarch ERP Mobilny Sprzedawca na platformę Android – Czas na wizyty i raporty!

2012-06-25

Wersja 2.0 to kolejny etap realizacji wizji rozwoju funkcjonalnego aplikacji. Głównym założeniem tej wersji było wprowadzenie obsługi wizyt handlowych oraz umożliwienie współpracy z systemem Comarch ALTUM. COMARCH OPTIMA COMARCH CDN XL COMARCH ALTUM MH-INFORMATYKA KOSZALIN

W tym celu wprowadzono funkcjonalność terminarza, z poziomu którego można planować i realizować wizyty służbowe, wydarzenia prywatne oraz obsługiwać zadania systemowe.

Dzięki nowym funkcjonalnościom rozpoczęcia, podsumowania oraz zakończenia dnia można m.in. zarejestrować stan licznika samochodu, sprawdzić stan realizacji zadań w danym dniu, czy też rozliczyć kasę na zakończenie dnia.

W wersji 2.0 dodano również obsługę raportów i udostępniono trzy systemowe raporty oraz umożliwiono definiowanie nowych. Wyniki w raportach mogą być prezentowane w formie tabularycznej lub graficznej.
Nadal udoskonalano ergonomię aplikacji umożliwiając m.in. wymazywanie tekstu za pomocą gestu na klawiaturze.

Aplikacja współpracuje z Comarch CDN XL 10.5.5, Comarch OPT!MA 2012.6.1 oraz Comarch ALTUM 5.4 HF1.


Leave a Reply