Comarch ERP XL

Comarch ERP XL to system informatyczny klasy ERP, który charakteryzuje się elastyczną budową modułową. Funkcjonalności systemu zgrupowane są w kilkunastu współpracujących z sobą obszarach (produkcja, sprzedaż, księgowość, analizy bi, serwis, CRM, kadry i płace, środki trwałe, zarządzanie procesami, sprzedaż mobilna) dzięki czemu można zaoferować optymalną konfigurację. Ilość modułów dobierana jest dla klienta na podstawie wnikliwej analizy potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy.

Firma MH Koszalin – Partner Comarch – wdrażamy, szkolimy i serwisujemy programy Comarch ERP Optima.

System Comarch ERP XL to wiele korzyści dla przedsiębiorstwa:

przyśpieszenie procesów biznesowych

→  usprawnienie procesów produkcji

ograniczenie kosztów magazynowych

poprawienie płynności i wyników finansowych

Zapraszam do kontaktu w celu zakupu programu: Kontakt lub zadzwoń teraz tel.: + 48 668 801 391

Pełen opis systemu:

Comarch ERP XL – produkcja

Od technologii, przez planowanie, po realizację i rozliczenie – system do zarządzania produkcją

Zarządzasz firmą produkcyjną? Zajmujesz się produkcją seryjną, czy jednostkową, dyskretną lub procesową, prowadzisz działalność projektową lub realizujesz prostą kompletację, współpracuj z MH, ponieważ oferujemy Ci narzędzia dostosowane do Twoich potrzeb.

Comarch ERP XL spełnia najwyższe standardy, dzięki czemu możliwe jest także usprawnienie procesów okołoprodukcyjnych, istotnych dla samej produkcji, jak choćby zapewnienie na czas dostępności surowców czy półproduktów lub też, w odpowiednim momencie, informacja o ich braku.

Obejrzyj prezenrację:

Możliwości:

 • Definiowanie technologii
 • Konfigurowanie produktu
 • Harmonogramowanie produkcji
 • Realizacja i rozliczenie
 •  Realizacja produkcji, nadzór i raportowanie

COMARCH - Produkcja

Comarch MES

MES czyli system realizacji produkcji (z ang. manufacturing execution system). Korzystając z tej aplikacji, pracownicy realizujący operacje produkcyjne mogą ewidencjonować postęp wykonywanych czynności za pomocą ekranów dotykowych bezpośrednio na stanowisku pracy m.in. szybko rejestrować uruchomienie operacji, wprowadzać informacje o wykonanych działaniach oraz informować o zakończeniu operacji produkcyjnych.

Comarch MES

Comarch ERP XL dla hurtowni i sklepów

Dzięki możliwości obsługi magazynu wysokiego składowania, mobilnych magazynierów, modułów dla kierowników sprzedaży i przedstawicieli handlowych, CRM. Comarch ERP XL mobilny zyskujesz pełne wsparcie procesów z obszaru handlu i dystrybucji, zarówno od strony sprzedażowej (realizacja transakcji, wiele dostępnych kanałów prowadzenia sprzedaży, obsługa za pośrednictwem sieci detalicznej), jak i od strony zakupowej (zarzadzanie procesami i dokumentami zakupu).

Umów się na spotkanie w MH i przejdź na  Comarch ERP XL lub Comarch ERP Optima co bez wątpienia rozwinie twój biznes. : tel 668801391.

Możliwości:

 • Różne scenariusze sprzedaży
 • Od zapytania do faktury
 • Swobodny obrót towarami z zagranicy
 • CRM – tworzenie bazy o klientach
 • Zarządzanie pracą zespołów sprzedażowych
 • Mobilna sprzedaż

Comarch ERP XL mobilna sprzedaż

Finanse i księgowość

Obszar finansowo-księgowy to o wiele więcej, niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. System jest zawsze zgodny z przepisami polskiego prawa.

Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz narzędzie, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy, na bazie danych finansowo-księgowych.

Możliwości:

 • Obsługa księgowa zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Monitoring kosztów
 • VAT pod kontrolą
 • Szeroka paleta form płatności
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Wielowalutowość
 • Środki trwałe, amortyzacja, WNiP
 • Program gotowy na RODO
 • Dynamiczne raportowanie BI i zestawienia

Comarch ERP XL Kadry i płace

Szukasz sposobów na usprawnienie procesów kadrowo-płacowych? A może planujesz redukcję kosztów zewnętrznej obsługi kadrowo-płacowej poprzez przejęcie tych zadań przez zasoby wewnętrzne? W obu przypadkach możesz polegać na pomocy profesjonalnego narzędzia kadrowo-płacowego będącego w pełni integralną częścią systemu ERP.

Comarch ERP XL Kadry i Płace

Pełne wsparcie kadrowo-płacowe

 • Obsługa pełnego procesu kadrowo-płacowego – od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń,
 • Wsparcie definiowania elementów wynagrodzeń, uzależniania ich wysokości od czasu pracy, nieobecności lub stażu pracy,
 • Przygotowanie wypłaty gotówkowej i przelewów na rachunki bieżące pracowników,
 • Automatyczna informacja o kosztach wynagrodzeń.
 • Stałe dostosowywanie do pojawiających się zmian prawnych.

Wdrożenie nowych programów do zarządzania przedsiębiorstwem jest prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Należy pamiętać, że dobre wdrożenie wpływa na kondycję całej firmy. Od wdrożenia zależy czy spełnią się związane z zakupem oprogramowania założenia.

Comarch HRM – moduł wsparcia ka działu kadr. Program jest dostęny dla kierownikó działów i pracowników przez przeglądarkę, dzięki czemu usprawnia się przełpwy informacji Kadry <-> pracownicy :

 • rejestracja czasu pracy
 • ewidencja nieobecności
 • możliwość zapisywania się na szkolenia
 • prowadzenie rekrutacji zewnętrznej jak i wewnętrznej (np wprzy poszukiwaniach na inne stanowisko)
 • plan pracy
 • ocena pracy
 • ewidencja i zarządzanie delegacjami

Comarch ERP XL to także:

 • eSklep – umożliwia Twojemu biznesowi wielokanałową sprzedaż ukierunkowaną na klintów indywidualnych jak i biznesowych B2B,
 • obsługa obiegu dokumentów (DMS) i konfiguracja zgodnie z polityką bezpieczeństwa,
 • serwisy i remonty – serwis wyrobów własnych sprzedanych klientom w ramach obsługi posprzedażowej jak również w obrębie przedsiębiorstwa (np. utrzymanie ruchu),
 • BI kompleksowy controlling – zawsze aktualne informacje na temat działalności przedsiębiorstwa dzięki czemu wyprzedzisz konkurencję.

Pełny opis systemu na stronie producenta: https://www.comarch.pl/erp/xl/

controlling

Wdrożenie systemu z MH

Planowanie, realizacja i opieka po sprzedaży składają się na pełne zadowolenia klienta z systemu.

MH planuje wdrożenia w porozumieniu z klientem  w oparciu o swoje długoletnie doświadczenia.

Wstępna analiza, przed zakupem.

Analiza przedwdrożeniowa to niezbędny element do rozpoczęcia współpracy i realizacji projektu. Rozpoznanie potrzeb klienta umożliwia wykonanie kosztorysu oraz zaplanowanie wdrożenia.

Analiza polega na poznaniu potrzeb kadry keirowniczej oraz zapoznanie się z meodami pracy poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Staramy się także poznać dotychczas używany system, aby wskazać elementy niezbęde do zaimplementowania przy wdrożeniu oraz poznać słabe strony starego programu, które nie mogą się pojawić po wdrożeniu. Nowy system powinien działać szybciej, być ergonomiczny i łatwy w obsłudze oraz zapewniać kadrze kierowniczej odpowiednią wiedzę do zarządzania przedsiębiorstwem oraz planowania przyszłego rozwoju.

Po zebraniu danych opracowujemy raport, który jest podstawą do sporządzenia kalkulacji i zaplanowania wdrożenia.

Wdrożenie rozoczyna się od przygotowania środowiska pracy, tj. przygotowania sprzętu komputerzowego, dodatkowych urządzeń instalacji systemu SQL na serwerze i instalacji systemu Comarch. Następnie tworzona jest baza demonstracyjna do szkoleń i ćwiczeń oraz baza właściwa (produkcyjna) do konfiguracji systemu, aby w końcu oddać systemu do użytkowania. Po rozpoczęciu pracy świadczymy także usługi wsparcia.

Usługa wsparcia to czas na dopracowanie systemu i drobne poprawki. Dokładamy wszelkich starań, aby wdrożyć system zgodnie z planem. W trakcie wdrożenia rodzą się nowe pomysły, które mogą usprawnić pracę i zwiększyć funkcjonalność, dlatego waro rozwijać system od razu po jego wdrożeniu.

MH Koszalin jest autoryzowanym Partnerem Comarch, dzięki czemu zapewniamy profesjonalny serwis i fachowe doradztwo z zakresu sprzedaży, szkoleń i wdrażania. Sprzedajemy COMARCH ERP XL w całej Polsce.

Comarch ERP XL online -saas

Oprócz wersji serwerowej system dostępny jest również w modelu SaaS (Software as a Service), w którym system Comarch jest oferowany za pośrednictwem zdalnego dostępu internetowego, dzięki czemu możesz szybko rozbudować instalację o oddziały..

Comarch ERP XL to najczęściej kupowany systemem klasy ERP w Polsce. Obecnie ponad 5000 przedsiębiorstw z różnych branż używa ERP XL w rezultacie czego udało się rozwinąć system i uczynić go bardzo wszechstronnym.