Rejestr360 – program do zarządzania

Rejestr360 opramowanie dla Zarządców Nieruchomości

Rejestr360 opramowanie dla Zarządców NieruchomościRejestr360

Program do zarządzania działem technicznym i serwisami

Rejest360 to rozbudowany funkcjonalnie i prost w obsłudze system dla Zarządców Nieruchomości, Spółdzielni Mieszkaniowych oraz dla firm serwisowych i obsługi technicznej.  Dzięki elastycznej budowie modułowej istnieje możliwość dopasowania programu do potrzeb klienta.

Program Rejest360 umożliwia kompleksową obsługę i realizację wszelkiego rodzaju awarii zgłaszanych przez lokatorów, klientów firm serwisowych. Program jest także wykorzystywany do obsługi wewnętrznych zdarzeń serwisowych przedsiębiorstw takich jak np. obsługa działu IT, dział utrzymania technicznego maszyn produkcyjnych, czy też maszyn budowlanych i środków transportu.

Zlecane przez klientów prace za pomocą program Rejest360 są rejestrowane i można je przypisać odpowiednim działom, pracownikom lub wykonawcom do realizacji. Zlecenia są przyporządkowywane w zależności od stopnia realizacji nako NOWE, W REALIZACJI lub ZREALIZOWANE. Istnieje także możliwość przypisania dodatkowych funkcji do zlecenia w zależności od Państwa potrzeb.

Osoby realizujące zlecenia na bieżąco wprowadzają zakres wykonanych prac z podziałem na przydzielone zadania i w oparciu o poświęcony czas.

W każdej chili osoby decyzyjne mogą w programie Rejest360 za pomocą modułu Analizy Rejestr360 sprawdzić ilość wykonanych zleceń, czas poświęcony na realizację oraz przeanalizować jakość pracy pracowników i podwykonawców.

Program Rejestr 360 wspiera B2B, czyli integrację zleceniodawcy ze zleceniobiorcą usługi serwisowej. Moduł Panel Rejest360 umożliwia wgląd podwykonawcy z innej firmy w przypisane do niego zlecenia i ewidencję postępów realizacji swoich prac.