Zmiany w odwrotnym obciążeniu VAT od 1 lipca 2015 roku

Zmiany w odwrotnym obciążeniu VAT od 1 lipca 2015 roku

Zmiany w odwrotnym obciążeniu VAT od 1 lipca 2015 roku

2015-08-24

Właśnie składamy nową deklarację VAT za lipiec 2015 w związku z wejściem od 1 lipca 2015 roku nowelizacji Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

VAT

 

Najważniejsze zmiany w zakresie odwróconego obciążenia VAT to:

  • Zawężenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia tylko do sytuacji, gdy nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT będzie czynny podatnik VAT.
  • Zmiana listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Została ona wydłużona m.in. o:
  1. złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz dostawy złota inwestycyjnego,
  2. blachy zaklasyfikowane do PKWiU 24.33.20.0 „Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”,
  3. telefony komórkowe, w tym smartfony, a także laptopy, tablety, notebooki i konsole do gier.

 

W przypadku towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług, odwrotne obciążenie VAT będzie stosowane od 1 lipca 2015, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekroczy 20 000 PLN.
Wprowadzony zostanie obowiązek składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji podsumowujących VAT-27 zawierających dane o dokonanych transakcjach objętych krajowym odwrotnym obciążeniem (do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym)).
W programie Comarch ERP Optima od wersji 2015.5.1, dla transakcji wystawionych od 1 lipca 2015 roku, są dostępne zmiany w tym zakresie. Odwrotne obciążenie VAT będzie stosowane tylko dla czynnych podatników VAT, na transakcjach zostanie uwzględniony limit powyżej którego określone towary są odwrotnie obciążone. Od wersji 2015.6.1 dostępna jest deklaracja VAT-27

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych