Kasy fiskalne 2015 – nowy podatnicy

Kasy fiskalne 2015 – nowy podatnicy

tania_kasa_fiskalna_2015

Nowi Podatnicy 2015

 

Kto musi posiadać kasy fiskalne w roku 2015?

Od 2015 roku nowi podatnicy zostały objęci obowiązkiem stosowania kas fiskalnych bez względu na obrót. Dotyczy to usług:• Naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów• Wymiany opon lub kół• Prawnych z wyjątkiem notarialnych• Doradztwa podatkowego• Fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych• Gastronomicznych świadczonych przez placówki stacjonarne (także sezonowo) i cateringu• Opieki medycznej świadczonych przez lekarzy w tym gabinetów dentystycznych

Kiedy należy rozpocząć ewidencję na kasie fiskalnej?

• Kontynuujący działalność najpóźniej 1 marca 2015 r.• Rozpoczynający działalność po upływie 2 miesięcy od miesiąca rozpoczęcia świadczenia usług

Jaki jest rzeczywisty koszt zakupu kasy fiskalnej?

• Podatnicy mogą odliczyć od podatku kwotę 700 zł, nie więcej jednak niż 90% ceny zakupu kasy fiskalnej (netto). Dodatkowo koszt zakupu kasy może być zaliczony w koszty firmy.

5 kroków, aby uzyskać odliczenie na zakup pierwszej kasy fiskalnej od Urzędu Skarbowego:

1. Przed fiskalizacją złóż oświadczenie o liczbie kas (także rezerwowych) i przewidywanym miejscu ich instalacji, w Urzędzie Skarbowym.2. Wykonaj fiskalizację w obowiązującym terminie.3. W ciągu 7 dni po fiskalizacji kasy złóż wypełniony formularz „Zgłoszenie kasy przez podatnika” w Urzędzie Skarbowym.4. Warunkiem uzyskania odliczenia jest dowód zapłaty za kasę.5. Rozlicz wydatek w deklaracji podatkowej lub wystąp o zwrot do Urzędu Skarbowego.

Nie zwlekaj do kontroli. Zadzwoń tel. 668 801 391 i zakup nową kasę fiskalną

w rewelacyjnej cenie 999,00 zł netto, a po odliczeniu tylko 299,00 zł.