Comarch KSeF cennik

  • -

Comarch KSeF cennik

Krajowy System e-Faktur (w skrócie: KSeF) jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych (dalej: faktur). Wykorzystywany jest on również do oznaczania ich numerem identyfikującym przydzielonym przez sam program oraz weryfikowania zgodności faktur z określonym wzorem.

Obecnie przystąpienie do Krajowego Systemu e-Faktur jest możliwe w wypadku:

  • przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy podatku VAT;
  • polskich firm zwolnionych z podatku VAT;
  • podatników zidentyfikowanych w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, mających identyfikator podatkowy NIP.

Powyższe podmioty mają prawo dobrowolnie przystąpić do KSeF w roku 2022 i 2023. Natomiast od połowy 2024 r. – jak już wspomnieliśmy – może to być dla nich obowiązkowe.

E-faktury i KSeF – jak to działa?

Dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur może uzyskać podatnik, osoba fizyczna uprawniona, podmiot uprawniony lub podmioty, o których mowa w art. 106c wyżej wymienionej ustawy, jeśli posiadają uprawnienie do wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych.

Ustawodawca przewiduje możliwość sporządzania takiej faktury w KSeF bezpośrednio (tj. za pośrednictwem interfejsu webowego KSeF) lub w systemie finansowo-księgowym podatnika, zgodnie z opublikowanym wzorem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

Jakie są benefity KSeF dla podatnika?

Zalety korzystania przez podatnika z KSeF to przede wszystkim ułatwienia w rozliczaniu faktur korygujących ustrukturyzowanych, zwolnienie z obowiązku udostępniania faktur w formacie JPK, zwrot podatku VAT we wcześniejszym terminie, archiwizacja faktur w KSeF przez 10 lat.

Comarch ERP Optima – Obsługa integracji z KSeF

Cennik Comarch KSeF

Klienci systemów Comarch ERP mogą już korzystać z funkcjonalności związanych z Krajowym Systemem e-Faktur. W kolejnych kwartałach planuje się dalszy rozwój funkcjonalności w tym obszarze.

Przypominamy, że darmowy okres próbny komunikacji z KSeF trwa do 31 marca 2024 roku. Po tym okresie Klienci będą mogli skorzystać z pełnej komunikacji z KSeF po nabyciu jednego z tych rozwiązań Comarch ERP:

  1. Comarch OCR – gdzie jedna wysłana/odebrana e-Faktura to jeden przetworzony dokument;
  2. Comarch KSeF – dedykowane rozwiązanie pozwalające na komunikację z KSeF.

Zakres funkcjonalny komunikacji z KSeF w dwóch powyższych rozwiązaniach jest taki sam.

Zapraszamy do zapoznania się z Cennikiem Comarch KSeF dla systemów Comarch ERP:

 

prezentacja Comarch ERP Optima 2023.5.1