Comarch ERP Optima 2015.0.1.

Comarch ERP Optima 2015.0.1.

Jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2015.0.1.

2014-11-03

149 – to liczba nowości i ulepszeń, które wprowadziliśmy w nowej wersji. Dzięki nim praca z programem staje się jeszcze szybsza i łatwiejsza. Dostosowujemy także program do bieżących zmian w przepisach.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Umożliwiliśmy dołączenie załączników CIT-D, CIT-ST oraz CIT-ST/A do deklaracji rocznej CIT-8 w wersji 21 składanej za rok 2014.

Dla deklaracji PIT-11 w wersji 20 dodaliśmy załącznik PIT-R.

 

Nowości Comarch ERP Optima 2015.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 Wprowadziliśmy współpracę z Krajowym Rejestrem Długów, umożliwiając z poziomu programu Comarch ERP Optima:

– sprawdzenie, czy kontrahent jest wpisany na listę dłużników w KRD,

– sprawdzenie szczegółów dotyczących zgłoszonych płatności,

– założenie na kontrahenta monitoringu, czyli automatycznej informacji dotyczącej zmian w jego zadłużeniu.

 

 Usprawniliśmy proces fakturowania poprzez umożliwienie automatycznego generowania dokumentów rozchodowych dla składników usługi złożonej, w momencie przekształcania Faktury Sprzedaży/ Paragonu do dokumentów magazynowych.

 Stworzyliśmy nowe możliwości przekształcania dokumentów: Faktury Zakupu do Faktury Sprzedaży oraz Rezerwacji Odbiorcy do Przesunięcia Międzymagazynowego lub Rozchodu Wewnętrznego.

 Umożliwiliśmy bezpośrednie dodawanie załączników do karty towaru.

 W module CRM rozbudowaliśmy mechanizm generowania faktur cyklicznych o automatyczne generowanie faktur bez ingerencji operatora z możliwością wysyłania tych faktur przez e-mail oraz tworzenie wzorców faktur cyklicznych dla innych podmiotów niż kontrahenci.

 Wprowadziliśmy funkcjonalność automatycznego generowania dokumentu księgowego kompensaty w momencie rozliczania dekretów dla dwóch różnych kont księgowych.

 Umożliwiliśmy podpięcie rachunku bankowego z zaimportowanego wyciągu na kartę kontrahenta wskazanego na zapisie kasowym/bankowym.

 Wprowadziliśmy pełną ewidencję potrąceń komorniczych dla pracowników etatowych i zleceniobiorców oraz możliwość automatycznego generowania przelewów dla komorników.

 Umożliwiliśmy naliczanie dopłaty za godziny nocne przy zastosowaniu normy określonej w art. 130 Kodeksu Pracy oraz ustawienie niestandardowych parametrów dotyczących naliczania dopłaty za pracę w nocy dla wybranych kalendarzy.

 Rozbudowaliśmy mechanizm dodawania kolumn na listach, umożliwiając warunkowe formatowanie wyświetlanych wartości: kolor i styl czcionki, format wartości liczbowych i daty.

 Wprowadziliśmy następujące funkcje poszerzające integracje z ERP 2.0:

 Umożliwiliśmy aktualizację danych kontrahenta zmienionych na urządzeniu mobilnym. Podczas synchronizacji na urządzeniu mobilnym dane wczytywane są do Comarch ERP Optima.

 Ułatwiliśmy dodawanie danych binarnych na kartę towaru upraszczając dodawanie nowych artykułów do Comarch ERP e-Sklep lub portalu wszystko.pl.

W module Analizy BI rozbudowaliśmy:

– funkcjonalność raportów kontekstowych, m. in.: pojawiły się nowe konteksty oraz ułatwiono uruchamianie analiz na aktywnej bazie firmowej używanej w Comarch ERP Optima.

– funkcjonalność subskrypcji poprzez umożliwienie odkładania raportów na dysk lokalny oraz przypisywania indywidualnych baz firmowych do zewnętrznych adresów e-mail.

 

Ponadto, w związku z planowanymi zmianami przepisów obligującymi firmy do korzystania z e-Deklaracji, pracujemy nad uzupełnieniem deklaracji o nowe załączniki. Kolejne PIT-D i PIT-2K pojawią się w uaktualnieniu do obecnej wersji już w grudniu tego roku. Już dziś zapraszamy Państwa także do zarejestrowania się na webinarium poświęcone wszystkim planowanym zmianom w przepisach prawa.

Rejestrator »  Szkolenie2014-2015